S5 Paradigm Shift - шаблон joomla Книги
  • عضويت
Photo

شرح کتاب از معرفت دینی تا حکومت دینی

از خود آگاهی تا عبودیت تا جامعه و حکومت اسلامی

اگر آدمی در همین محدوده هفتاد سال مطرح باشد به بیش از سه اصل علم و اطلاعات، قراردادها و منافع مشترک هیچ احتیاج ندارد. در این سطح بر فرض، خدا اثبات شود و یا در اعتقاد انسان ریشه بگیرد و بر فرض هم که رسول و ولیّ و مذهب، موثر و مفید باشند، اما هیچ ضرورتی ندارند و لازم نیست که مبنای زندگی فردی و جمعی انسان باشند. این زندگی بیشتر از علم و قرارداد و منافع مشترک، چیز دیگری را نمی خواهد.اما اگر آدمی برای وسعتی بیش از هفتاد سال و با توجه به عوالمی دیگر، چه محتمل و چه متیقن بخواهد برنامه ریزی کند و بخواهد برای این استمرار و ارتباط حساب باز کند، دیگر علم و تجربه و قراردادها و منافع مشترک کارگشا نخواهند بود و نه تنها علم که حتی عقل و فلسفه او و عرفان و قلب او هم کفاف این همه رابطه را نخواهند داد.در این وسعت، آدمی محتاج وحی است.

در این مختصر، نشان داده شده که چطور وحی، یعنی بینات و کتاب و میزان، یعنی روش ها و اهداف و احکام، به تربیت رسول و تربیت او و روش هایش و با توجه به قدر و استمرار و ارتباط انسان و با توجه به ارزش ها و اهداف او، به تقدیر و تربیت و تشکل انسان روی می آورد و معرفتی را تشکیل می دهد که این معرفت به عهد و عبودیت و اینعبودیت به جمع و جامعه و روابط آدمی و سپس به حکم و حکومت، می انجامد.این نوشته، نموداری است از معرفت دینی تا جامعه دینی، تا حکومت دینی کهبه مباحثی از قبیل شبهات در حوزه دین و حکومت دینی، حکومت در ادیان وحیانی، طرح کلی دین و نظام سازی و حکومت دینی در حوزه مسلمینو... می پردازد.

زندگی بسیاری از ما با اعتقاد به امامت گره خورده است. با این طرح، راه خویش را در تاریخ آغاز نموده ودر این راه رنج ها برده ایم. این تاریخ خونین تشیع و این رگ های جوشان پدران ماست که دست های حاکمان مسلط را خضاب کرده و افق را رنگین!

امروز و در این نسل، ما امامت را پذیرفته ایم ولی شاید طرح امامت برای خود ما که شیعه هستیم هم، گنگ و مبهم باشد. کتاب های «غدیر» و «تو می آیی» بر آن است تا ما را با زیر بناها و ضرورت و اهداف امامت و ولایت آشنا سازد.

در ادامه این ها، دو کتاب «وارثان عاشورا» و « از معرفت دینی تا حکومت دینی» سعی دارد به یافتن تعریف جامعی از مفهوم حکومت و دین بپردازد و با ذکر خصوصیات حاکم، پاسخ این پرسش اساسی را به دست آورد که:آیا حکومت دینی معنایی دارد و این دو با هم جمع و ترکیبمی شوند؟ و اصولاً چگونه یک حکومتی دینی می شود؟

  

این مجموعه جلسات بین سالهای 85 تا 87 در موسسه لیله القدر برگزار شده است.

فرمتwma(حجم پایین‌تر) فرمتmp3(حجم بالاتر)
جلسه اول دریافت فایل صوتی جلسه اول
جلسه دوم دریافت فایل صوتی جلسه دوم
جلسه سوم دریافت فایل صوتی جلسه سوم
جلسه چهارم دریافت فایل صوتی جلسه چهارم
جلسه پنجم دریافت فایل صوتی جلسه پنجم
جلسه ششم دریافت فایل صوتی جلسه ششم
جلسه هفتم دریافت فایل صوتی جلسه هفتم
جلسه هشتم دریافت فایل صوتی جلسه هشتم
جلسه نهم دریافت فایل صوتی جلسه نهم
جلسه دهم دریافت فایل صوتی جلسه دهم
جلسه یازدهم دریافت فایل صوتی جلسه یازدهم
جلسه دوازدهم دریافت فایل صوتی جلسه دوازدهم
جلسه سیزدهم دریافت فایل صوتی جلسه سیزدهم
جلسه چهاردهم دریافت فایل صوتی جلسه چهاردهم
جلسه پانزدهم دریافت فایل صوتی جلسه پانزدهم
جلسه شانزدهم دریافت فایل صوتی جلسه شانزدهم
جلسه هفدهم دریافت فایل صوتی جلسه هفدهم
جلسه هجدهم دریافت فایل صوتی جلسه هجدهم
جلسه نوزدهم دریافت فایل صوتی جلسه نوزدهم
جلسه بیستم دریافت فایل صوتی جلسه بیستم
جلسه بیست و یکم دریافت فایل صوتی جلسه بیست و یکم
جلسه بیست و دوم دریافت فایل صوتی جلسه بیست و دوم
جلسه بیست و سوم دریافت فایل صوتی جلسه بیست و سوم
جلسه بیست و چهارم دریافت فایل صوتی جلسه بیست و چهارم
جلسه بیست و پنجم دریافت فایل صوتی جلسه بیست و پنجم
جلسه بیست و ششم دریافت فایل صوتی جلسه بیست و ششم
جلسه بیست و هفتم دریافت فایل صوتی جلسه بیست و هفتم
جلسه بیست و هشتم دریافت فایل صوتی جلسه بیست و هشتم
جلسه بیست و نهم دریافت فایل صوتی جلسه بیست و نهم
جلسه سی ام دریافت فایل صوتی جلسه سی ام
جلسه سی و یکم دریافت فایل صوتی جلسه سی و یکم
جلسه سی و دوم دریافت فایل صوتی جلسه سی و دوم
جلسه سی و سوم دریافت فایل صوتی جلسه سی و سوم
جلسه سی و چهارم دریافت فایل صوتی جلسه سی و چهارم
جلسه سی و پنجم دریافت فایل صوتی جلسه سی و پنجم
جلسه سی و ششم دریافت فایل صوتی جلسه سی و ششم
جلسه سی و هفتم دریافت فایل صوتی جلسه سی و هفتم
جلسه سی و هشتم دریافت فایل صوتی جلسه سی و هشتم
جلسه سی و نهم دریافت فایل صوتی جلسه سی و نهم
جلسه چهلم دریافت فایل صوتی جلسه چهلم
جلسه چهل و یکم دریافت فایل صوتی جلسه چهل و یکم

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی