S5 Paradigm Shift - шаблон joomla Книги
  • عضويت
Photo

شرح کتاب درس هایی از انقلاب (انتظار)

بینش بنیادی، راه انبیا، انتظار، مدیریت و تشکل

انقلاب... این کلمه را بسیار شنیده ایم و هر کدام از آن تصویرهایی کشیده ایم. آیا مایل هستید تا آن را باز تر و روشن تر بررسی کنیم؟

انقلاب با درک فاصله میان آنچه هستی و آنچه که باید باشی شروع می شود و به عصیان و هجوم و حماسه و ... طرح ریزی می انجامد.

ما برای این طرح ریزی راهی را برمی گزینیم که رسولان رفتند. رسول کارش را از بینش تاریخی و طبقاتی و سیاسی شروع نمی کرد، با فیلم و اسلاید و معرکه گیری و با کلاس های جهان بینی و ایدئولوژی و شناخت مکاتب و تفسیر قرآن و نهج البلاغه شروع نمی کرد که ما شروع کرده ایم و با بازی های بی حاصل خودمان را مشغول نموده و به وازدگی و خستگی رسیده ایم.

کتاب های «انتظار، تقیه و قیام» قصد دارد ما را با راه و روش رسولان آشنا گرداند.

 

 

این جلسات بین سالهای 85 تا 87 در قم به صورت هفتگی برگزار شده است.

فرمتwma(حجم پایین‌تر) فرمتmp3(حجم بالاتر)
جلسه اول دریافت فایل صوتی جلسه اول
جلسه دوم دریافت فایل صوتی جلسه دوم
جلسه سوم دریافت فایل صوتی جلسه سوم
جلسه چهارم دریافت فایل صوتی جلسه چهارم
جلسه پنجم دریافت فایل صوتی جلسه پنجم
جلسه ششم دریافت فایل صوتی جلسه ششم
جلسه هفتم دریافت فایل صوتی جلسه هفتم
جلسه هشتم دریافت فایل صوتی جلسه هشتم
جلسه نهم دریافت فایل صوتی جلسه نهم
جلسه دهم دریافت فایل صوتی جلسه دهم
جلسه یازدهم دریافت فایل صوتی جلسه یازدهم
جلسه دوازدهم دریافت فایل صوتی جلسه دوازدهم
جلسه سیزدهم دریافت فایل صوتی جلسه سیزدهم
جلسه چهاردهم دریافت فایل صوتی جلسه چهاردهم
جلسه پانزدهم دریافت فایل صوتی جلسه پانزدهم
جلسه شانزدهم دریافت فایل صوتی جلسه شانزدهم
جلسه هفدهم دریافت فایل صوتی جلسه هفدهم
جلسه هجدهم دریافت فایل صوتی جلسه هجدهم
جلسه نوزدهم دریافت فایل صوتی جلسه نوزدهم
جلسه بیستم دریافت فایل صوتی جلسه بیستم
جلسه بیست و یکم دریافت فایل صوتی جلسه بیست و یکم
جلسه بیست و دوم دریافت فایل صوتی جلسه بیست و دوم
جلسه بیست و سوم دریافت فایل صوتی جلسه بیست و سوم
جلسه بیست و چهارم دریافت فایل صوتی جلسه بیست و چهارم
جلسه بیست و پنجم دریافت فایل صوتی جلسه بیست و پنجم
جلسه بیست و ششم دریافت فایل صوتی جلسه بیست و ششم
جلسه بیست و هفتم دریافت فایل صوتی جلسه بیست و هفتم
جلسه بیست و هشتم دریافت فایل صوتی جلسه بیست و هشتم
جلسه بیست و نهم دریافت فایل صوتی جلسه بیست و نهم

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی