S5 Paradigm Shift - шаблон joomla Книги
  • عضويت
Photo

شرح کتاب رشد

تحلیلی از رشد و خسر انسانها (تفسیر سوره عصر)

قرآن، دریایی است عمیق، گسترده، پربار. دیدار با این عمیق گسترده، همان قدر که حاصل خیزمی تواند باشد، توان سوز نیز می باشد.در این نوشته، دیداری داریم با سوره عصر و داستان انسان و سرمایه ها و نیازها و بازارها.  خریدارها و خسرها و رشدها.

در این کتاب از مفاهیمی چون رشد و خسر گفت و گو شده و به ضرورت رشد و عوامل آن توجه داده شده و تنها به دو عامل از عوامل رشد، اشاره  شده و از نقش ایمان و مومن سخن رفته است.

 

 

 

 

رمضان سال 83 مشهد مقدس

 

 

فرمتwma(حجم پایین‌تر) فرمتmp3(حجم بالاتر) مبحث مورد گفتگو
فایل صوتی جلسه اول دریافت فایل صوتی جلسه اول مقدمه کتاب
فایل صوتی جلسه دوم دریافت فایل صوتی جلسه دوم

1-   بحران ها و شتاب های ستمگر

2-   قربانی ها و ستمدیده ها

3-   راه

4-   واژه های قرآنی

فایل صوتی جلسه سوم دریافت فایل صوتی جلسه سوم

1-   مروری بر مباحث قبلی

2-   خسر

فایل صوتی جلسه چهارم دریافت فایل صوتی جلسه چهارم ادامه مبحث خسر
فایل صوتی جلسه پنجم دریافت فایل صوتی جلسه پنجم

1-   سرمایه ها

2-   نیازها

فایل صوتی جلسه ششم دریافت فایل صوتی جلسه ششم

1-   بازارها و خریدارها

2-   خسارتها

3-   جبرانها

               نقش ایمان در رشد

              ·نقش مومن در رشد

فایل صوتی جلسه هفتم دریافت فایل صوتی جلسه هفتم

نظری کلی به سوره

فایل صوتی جلسه هشتم دریافت فایل صوتی جلسه هشتم توضیحی فارغ از چهارچوب کتاب در مفهوم رشد

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی