S5 Paradigm Shift - шаблон joomla Книги
  • عضويت
Photo

شرح کتاب روش نقد جلد دوم

روش نقد مکتب ها؛آزادی

جلد دوماین مجموعه به نقد مکاتب براساس آرمان ها رو می آورد. در این جلد پس از توجه دادن به آرمان ها و طرح ریزی آن ها، به نیازها و پایه هایی که آرمان ها بر آن استوار می شوند، اشاره می شود و به این نکته که رفاه و عدالت به بیشتر از غریزه نیاز ندارند و آگاهی و تکامل به زیادتر از فکر و عقل، در حالی که بیش تر از تکامل به بیش تر از غریزه و فکر و عقل نیاز دارد، توجه داده می شود. سپس از مفهوم آزادی، تاریخ کوتاهی از آزادی خواهی و گام های انسان برای رسیدن به آن و شکل ها و عوامل و نقش های آزادی توضیحاتی داده می شود.

 

این درس گفتار در سال 84 در موسسه لیله القدر برگزار شده است.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی