S5 Paradigm Shift - шаблон joomla Книги
  • عضويت
Photo

شرح کتاب صراط

سیر و سلوک، راه ها و...(تفسیر سوره حمد)

 

در این کتاب دیداری داریم با سوره حمد و صراط مستقیم و نزدیک ترین راه تا رشد انسان و بهترین خریدار برای متاع ها و سرمایه ها. و قرآن این عمیق گسترده پربار، از این سوره متولد می شود، سوره حمد، ام الکتاب، مادر قرآن است، فاتحه‌الکتاب است و گشایش‌گر تمامی قرآن.در این کتاب با این سوره آشنا می شویم، سوره ای که آدمی با اسم و نشانه الله، به حمد و صراط یعنی عبودیت و توحید، می رسد. در حالی که با فکر و عمل و عشق و جهاد و بلاء و عجز، همراه شده و آخر سر، با اعتصام و استعانت، بر این قله راه یافته. و در صراط با انعام شده ها و همراه ها و با مغضوب ها و گم شده ها، آشنا گردیده است.

این فرازی از سوره حمد است. بی جهت نیست که این سوره، مادر قرآن است.

 

 

این مجموعه درس گفتار در سال 84 در 15 جلسه برگزار شده است.

 

 

فرمتwma(حجم پایین‌تر) فرمتmp3(حجم بالاتر) مبحث مورد گفتگو
فایل صوتی جلسه اول دریافت فایل صوتی جلسه اول فصل اول: خلوت و توجه
فایل صوتی جلسه دوم دریافت فایل صوتی جلسه دوم فصل دوم: فکر، شناخت معبودها
فایل صوتی جلسه سوم دریافت فایل صوتی جلسه سوم فصل سوم: عقل ، سنجش معبودها
فایل صوتی جلسه چهارم دریافت فایل صوتی جلسه چهارم فصل چهارم: ملاک انتخاب قسمت اول
فایل صوتی جلسه پنجم دریافت فایل صوتی جلسه پنجم فصل چهارم: ملاک انتخاب قسمت دوم
فایل صوتی جلسه ششم دریافت فایل صوتی جلسه ششم

فصل چهارم: ملاک انتخاب قسمت سوم

فصل پنجم: ایمان و انتخاب قسمت اول

فایل صوتی جلسه هفتم دریافت فایل صوتی جلسه هفتم

فصل پنجم: ایمان انتخاب

قسمت دوم

فایل صوتی جلسه هشتم دریافت فایل صوتی جلسه هشتم

فصل پنجم: ایمان انتخاب

قسمت سوم

فایل صوتی جلسه نهم دریافت فایل صوتی جلسه نهم فصل ششم: جهاد و مبارزه
فایل صوتی جلسه دهم دریافت فایل صوتی جلسه دهم فصل هفتم: بلا و ضربه ها
فایل صوتی جلسه یازدهم دریافت فایل صوتی جلسه یازدهم

فصل هشتم: عجز و اضطرار

فایل صوتی جلسه دوازدهم دریافت فایل صوتی جلسه دوازدهم

فصل نهم: اعتصام و استعانت

فصل دهم: صراط قسمت اول

فایل صوتی جلسه سیزدهم دریافت فایل صوتی جلسه سیزدهم

فصل دهم: صراط قسمت دوم

فصل یازدهم: گروه ها قسمت اول

فایل صوتی جلسه چهاردهم دریافت فایل صوتی جلسه چهاردهم

فصل یازدهم: گروه ها قسمت دوم

فایل صوتی جلسه پانزدهم دریافت فایل صوتی جلسه پانزدهم

مرور کلی

حمد

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی