S5 Paradigm Shift - шаблон joomla Книги
  • عضويت
Photo

شرح کتاب مسئولیت و سازندگی

 روش تربیتی اسلام

 

این کتاب در دو جلد و ده فصل تهیه و تنظیم و چاپ گردیده و در مورد روش تربیتی اسلام حرف هایی برای گفتن دارد.

در این نوشته از مسوولیت و زیربناها، تربیت و مفهوم آن، مربی و ویژگی هایش، روش تربیتی و شناخت، جهان بینی اسلامی، استعدادها و روحیه ها و سخن به میان آمده است. آنان که از تمام اسلام، طرحی در شانزده صفحه را به عنوان نمونه طالب هستند، به بحث جهان بینی اسلامی این کتاب مراجعه نمایند.

تا به حال پای صحبت و درس کلاس اساتیدی نشسته اید که از منظره های زیبا حرف می زنند و به شما که فقط با گوشتان کار می کنید و چشم هایتان در تاریکی و پاهای تان در شهوت عروج، هیچ گونه نشانی از راه...تا قله نمی دهند و تنها سرگرم تان می کنند؟

شاید هم کتاب هایی را خوانده اید که مملو از ستایش ها و شرح کشف وکرامات از انسان های بزرگ است.
آیا از آنها گله نداشته اید که چرا از روش هایی که شما را به شناخت ها رسانده حرفی نمی زنید و تنها از دیده های خودتان می گویید و به ما دیدی نمی دهید؟

کتاب «مسئولیت و سازندگی» و «انسان در دو فصل» پاسخی است به این خواسته ی شما.

در ایننوشته ها پایه های «بینش فکری بنیادی» بنا نهاده شده برای پاسخ درخور به پرسش های بنیادین انسان از وجود و هستی و این که چرا زنده باشم؟ در زندگی دنبال چه باشم؟ و چرا خود را زیاد کنم؟ و چگونه در زمینه ی عقایدم به مسئولیتی که در قبال جهان آکنده از فقر و جهل و خشونت دارم عمل نمایم.

 

این مجموعه درس گفتار بین سالهای 81 و 83 به صورت هفتگی در موسسه لیله القدر برگزار شده است.

 

فرمتwma(حجم پایین‌تر) فرمتmp3(حجم بالاتر)
دریافت فایل صوتی جلسه اول دریافت فایل صوتی جلسه اول
دریافت فایل صوتی جلسه دوم دریافت فایل صوتی جلسه دوم
دریافت فایل صوتی جلسه سوم دریافت فایل صوتی جلسه سوم
دریافت فایل صوتی جلسه چهارم دریافت فایل صوتی جلسه چهارم
دریافت فایل صوتی جلسه پنجم دریافت فایل صوتی جلسه پنجم
دریافت فایل صوتی جلسه ششم دریافت فایل صوتی جلسه ششم
دریافت فایل صوتی جلسه هفتم دریافت فایل صوتی جلسه هفتم
دریافت فایل صوتی جلسه هشتم دریافت فایل صوتی جلسه هشتم
دریافت فایل صوتی جلسه نهم دریافت فایل صوتی جلسه نهم
دریافت فایل صوتی جلسه دهم دریافت فایل صوتی جلسه دهم
دریافت فایل صوتی جلسه یازدهم دریافت فایل صوتی جلسه یازدهم
دریافت فایل صوتی جلسه دوازدهم دریافت فایل صوتی جلسه دوازدهم
دریافت فایل صوتی جلسه سیزدهم دریافت فایل صوتی جلسه سیزدهم
دریافت فایل صوتی جلسه چهاردهم دریافت فایل صوتی جلسه چهاردهم
دریافت فایل صوتی جلسه پانزدهم دریافت فایل صوتی جلسه پانزدهم
دریافت فایل صوتی جلسه شانزدهم دریافت فایل صوتی جلسه شانزدهم
دریافت فایل صوتی جلسه هفدهم دریافت فایل صوتی جلسه هفدهم
دریافت فایل صوتی جلسه هجدهم دریافت فایل صوتی جلسه هجدهم
دریافت فایل صوتی جلسه نوزدهم دریافت فایل صوتی جلسه نوزدهم
دریافت فایل صوتی جلسه بیستم دریافت فایل صوتی جلسه بیستم
دریافت فایل صوتی جلسه بیست و یکم دریافت فایل صوتی جلسه بیست و یکم
دریافت فایل صوتی جلسه بیست و دوم دریافت فایل صوتی جلسه بیست و دوم
دریافت فایل صوتی جلسه بیست وسوم دریافت فایل صوتی جلسه بیست و سوم
دریافت فایل صوتی جلسه بیست و چهارم دریافت فایل صوتی جلسه بیست و چهارم
دریافت فایل صوتی جلسه بیست و پنجم دریافت فایل صوتی جلسه بیست و پنجم
دریافت فایل صوتی جلسه بیست و ششم دریافت فایل صوتی جلسه بیست و ششم
دریافت فایل صوتی جلسه بیست و هفتم دریافت فایل صوتی جلسه بیست و هفتم
دریافت فایل صوتی جلسه بیست و هشتم دریافت فایل صوتی جلسه بیست و هشتم
دریافت فایل صوتی جلسه بیست و نهم دریافت فایل صوتی جلسه بیست و نهم
دریافت فایل صوتی جلسه سی ام دریافت فایل صوتی جلسه سی ام
دریافت فایل صوتی جلسه سی و یکم دریافت فایل صوتی جلسه سی و یکم
دریافت فایل صوتی جلسه سی و دوم دریافت فایل صوتی جلسه سی و دوم
دریافت فایل صوتی جلسه سی و سوم دریافت فایل صوتی جلسه سی و سوم
دریافت فایل صوتی جلسه سی و چهارم دریافت فایل صوتی جلسه سی و چهارم
دریافت فایل صوتی جلسه سی و پنجم دریافت فایل صوتی جلسه سی و پنجم
دریافت فایل صوتی جلسه سی و ششم دریافت فایل صوتی جلسه سی و ششم
دریافت فایل صوتی جلسه سی و هفتم دریافت فایل صوتی جلسه سی و هفتم
دریافت فایل صوتی جلسه سی و هشتم دریافت فایل صوتی جلسه سی و هشتم
دریافت فایل صوتی جلسه سی و نهم دریافت فایل صوتی جلسه سی و نهم
دریافت فایل صوتی جلسه چهلم دریافت فایل صوتی جلسه چهلم
دریافت فایل صوتی جلسه چهل و یکم دریافت فایل صوتی جلسه چهل و یکم

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی