نگاهی دوباره

نشر آثار استاد امیر غنوی

نگاهی دوباره

نشر آثار استاد امیر غنوی

نگاهی دوباره

قبل از هر نکته ای یاد دوست عزیزمان منوچهر حمدالهی را گرامی می داریم که برای حفظ و نشر آثار استاد زحمات فراوان کشیدند. (برای شادی روحش صلوات)
1- این وبلاگ، وبلاگی فرهنگی است که معرفی و نشر آثار استاد امیر غنوی را محور فعالیت خود قرار داده است.
2- باید توجه داشت که این وبلاگ، پایگاه رسمی استاد امیر غنوی به شمار نمی‌آید، بنابراین هیچ مسوولیتی در ارتباط با این وبلاگ متوجه ایشان نمی‌باشد.
3- گردانندگان این وبلاگ اگرچه نسبت به صحت انتساب مطالب مندرج در این پایگاه به استاد اطمینان دارند، اما خود را از خطاهای ناخواسته ی احتمالی دور نمی دانند.
4- استفاده از مطالب وبلاگ بدون ایجاد تغییر و با ذکر منبع مجاز می‌باشد و خارج از آن نیازمند اجازه کتبی از استاد خواهد بود.